Paychecked keurmerk

Wij, Interdistri hebben de PayChecked in Transport audit positief afgerond. Hierdoor zijn wij nu ingeschreven in het online PayChecked in Transport keurmerkregister.

Met dit keurmerk tonen wij aan dat wij onze werknemers betalen de cao-afspraken voor beroepsgoederenvervoer over de weg en dat onze personeels- en loonadministratie op orde is. Dit beperkt het risico voor onze opdrachtgevers op een claim in de ketenaansprakelijkheid Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS).

Wij bedanken het @Paychecked in Transport team en Cicero voor de ondersteuning, zowel lokaal als op afstand.
Meer weten over het PayChecked in Transport keurmerk?
https://www.paychecked.nl/

Terug naar overzicht

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing: Vervoer: De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, in geval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag. Op opslag en physical distribution: De Physical Distribution voorwaarden 2000 gedeponeerd op 1 september 2000 ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam (nr. 177/2000) en Rotterdam (nr. 116/2000). Betalingen: Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ís-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002. Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek toegestuurd.