Wij gebruiken MendriX TMS

Na een vergelijking met andere TMS-aanbieders hebben we in 2016 gekozen voor MendriX. Voorheen hadden we alleen een zeer beperkt programma en misten we veel noodzakelijke informatie. Met MendriX TMS is het allemaal veel duidelijker en overzichtelijker geworden.
Na het vervaardigen van maatwerk oplossingen zijn we begonnen met het werken met MendriX als operationele software.
Dit zorgde voor een wereld van verschil bij ons. Het werd veel overzichtelijker en we kunnen nu onze klanten goed informeren over de status van de geplande en geleverde orders.

Terug naar overzicht

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing: Vervoer: De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, in geval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag. Op opslag en physical distribution: De Physical Distribution voorwaarden 2000 gedeponeerd op 1 september 2000 ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam (nr. 177/2000) en Rotterdam (nr. 116/2000). Betalingen: Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ís-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002. Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek toegestuurd.